Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Ieder kind heeft recht op een veilig thuis’

Marit en Leontien komen op voor kwetsbare kinderen
‘Ieder kind heeft recht op een veilig thuis’

Hoe begeleiden wij gezinnen en kinderen? En wat is onze drijfveer? Het is de Week van de Opvoeding, waarin het thema: ’Samen delen, samen weten’ centraal staat. De afgelopen jaren timmerde Profila Zorggroep flink aan de weg met het zorgprogramma Jeugd en Gezin. Tijd om in gesprek te gaan met Leontien (Programmamanager Jeugd en Gezin) en Marit (gedragsdeskundige).  

‘Mijn passie ligt bij jeugdigen en gezinnen’ begint Marit, gedragsdeskundige bij gezinshuizen en team ambulant. ‘Samen met jeugdhulpverleners en gezinshuisouders denk ik na hoe we een jeugdige of gezin zo goed mogelijk kunnen coachen en begeleiden. Ik kom bij gezinnen thuis, doe onderzoek, sluit aan bij een multidisciplinair overleg of voer bijvoorbeeld gesprekken met de school. Altijd op zoek naar wat het kind nodig heeft in een bepaalde situatie en van wie.’

Kleine stapjes  
‘Ik word enthousiast als ik zie wat we bereiken met gezinnen. Hoe simpel of ingewikkeld de stappen ook zijn, het is altijd weer een overwinning’ zegt Marit. Leontien: ‘Elk klein stapje zien we en markeren we. We zijn goed in het regie voeren, in gesprek met bijvoorbeeld de jeugdbescherming en school, maar vervolgens gaan we ook heel praktisch aan de slag.’

Samen delen, samen weten
‘Ieder kind heeft recht op een veilig thuis. Kinderen zijn kwetsbaar en wij komen op voor de kwetsbaren’ zegt Leontien. ‘Een kind kun je niet los zien van het netwerk: ‘school, opa's, oma's, ouders, de gemeente maar ook andere zorginstellingen. Zonder die spelers kunnen wij geen goede zorg leveren.’ Marit: ‘We werken altijd samen met ouders omdat we ervan uitgaan dat zij hun kind het beste kennen. Vervolgens kijken we samen met ouders en anderen uit het netwerk hoe we er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat het weer veilig wordt thuis. Door dingen voor te doen, kennis te delen en samen met het gezin op te trekken.’

Licht
Leontien: ‘In ons werk kijken we naar wat wél kan. Ik vind het mooi om te zien hoe wij werken vanuit Gods Woord, dat merk ik ook echt in de teams die ik begeleid. Dat extra lichtje nemen zij altijd weer mee naar de gezinnen. Marit: ‘Ik zie om mij heen dat sommige kinderen moeilijke momenten hebben gekend, maar hoe mooi is het dat we in ons werk kunnen laten zien dat het leven ook mooi en fijn kan zijn?’