Onze missie/ visie:

“Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien.
Ieder mens is kostbaar en waardevol in Zijn ogen.

Daarom bieden wij met liefde en lef professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking
of psychosociale problemen.

Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen hen hun leven, met de mogelijkheden die ze hebben, zo goed mogelijk vorm te geven.”

Profila Zorggroep bestaat uit de volgende zorgorganisaties.


In Gods ogen zijn alle mensen bijzonder, maar voor wie zorg of begeleiding nodig heeft, geldt dat wat ons betreft nog een beetje extra. Profila Zorggroep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis en diverse bijkomende hulpvragen.

Klik op het logo om naar de website te gaan


EBC Zorg, onderdeel van Profila Zorggroep, biedt op professionele wijze hulp aan (jong-)volwassenen die kampen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. EBC Zorg biedt begeleiding, zowel ambulant als in een woonsetting. Daarnaast hebben we ook op andere gebieden specialismen in huis.

Klik op het logo om naar de website te gaan


Grip op je leven helpt -door ervaringsleren met dieren en natuur- psychisch kwetsbare personen inzicht te krijgen in hoe ze zélf grip op hun leven kunnen krijgen en behouden.
Grip richt zich op normaal tot hoog begaafde kinderen, tieners en volwassenen met een zorgvraag.

Klik op het logo om naar de website te gaan

Disclaimer

Website en intranet

Aan de inhoud van de website en het intranet van Profila Zorggroep is de grootst mogelijke zorg besteed. Het is niet geheel uitgesloten dat de informatie hierop onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Profila Zorggroep kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op de website of het intranet. Aan de informatie op de website of het intranet kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

E-mailberichten van medewerkers van Profila Zorgroep

De e-mailberichten die door medewerkers van Profila Zorggroep worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Profila Zorggroep is niet toegestaan.
Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.
Profila Zorggroep is niet aansprakelijk voor virussen in deze e-mailberichten en/of enige bijlage. Profila Zorggroep kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van deze berichten.