Overslaan en naar de inhoud gaan

Profila Zorggroep winnaar Vernet Health Ranking

""

Wat is het belang van leiderschap binnen een organisatie en hoe richt je dat effectief in? Profila Zorggroep is één van de winnaars van de Vernet Health Ranking in de GHZ. We gingen op bezoek bij Stephan Govers (Clustermanager) en Martine Wagenaar (HR-adviseur) in Rotterdam. Zij deelden hun inspirerende verhaal en gaven leerzame tips. Dé sleutel tot goed werkgeverschap is volgens hen duidelijk leiderschap: “Ik geloof dat een teamleider niet zozeer de thermometer binnen een team is, maar de thermostaat. Een thermometer neemt alleen waar, een thermostaat bepaalt de temperatuur binnen een team.”

Profila Zorggroep is een GHZ-instelling met 22 locaties in verschillende regio’s in Nederland en levert ondersteuning en zorg aan mensen met psychische problemen en/of een verstandelijke beperking. Profila Zorggroep biedt woonvoorzieningen, dagbesteding, ambulante begeleiding en intensieve 24-uurs zorg. De zorg wordt afgestemd op de individuele wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënten, met als doel hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en participeren in de samenleving. Er wordt continu gewerkt aan verbetering van de zorg en er is veel aandacht voor innovatie en ontwikkeling.

Hernieuwde visie
De organisatie heeft een nieuwe visie ontwikkeld op het verzuimbeleid. "In plaats van kijken naar wat de medewerker niet meer kan, wordt er gefocust op wat de medewerker nog wél kan." Dit zorgt voor een proactieve houding van de werknemer bij verzuim. Ook de aansturing is herzien: in plaats van werken met een teammanager die misschien nog vijf andere teams onder zich heeft, is er gekozen voor aansturing vanuit meewerkende teamleiders. Zij hebben slechts één team, en een clustermanager die meekijkt. De lijnen zijn zo veel korter. "De medewerkers vinden het prettig omdat het duidelijkheid en structuur geeft. De meewerkend teamleider heeft veel meer zicht op waar iedereen staat. Hij of zij kan sneller schakelen en kan verzuim wellicht voorkomen door regelmatig gesprekken op diverse niveaus te voeren."

Toerusting van teamleiders
De nieuwe aansturing vraagt ook om andere begeleiding. Daarom heeft Profila Zorggroep gekozen voor toerusting van de teamleiders door trainingen, workshops en begeleiding. Daarnaast wordt er gewerkt in een ‘driehoek’ met drie schakels: de clustermanager, een gedragsdeskundig orthopedagoog en de meewerkend teamleider. Zij hebben regelmatig overleg, en kijken wat de teamleider nodig heeft. Ook komen afdelingszaken aan bod, zoals medewerkers, financiën en cliënten.

Aandacht en vertrouwen
Aandacht voor de werknemer is belangrijk, ook zonder dat er iets speelt. “Blijf in gesprek met je medewerker. Ook met de medewerker waar (nog) niks mee aan de hand is.”
Profila Zorggroep werkt met fitgesprekken. Tijdens deze gesprekken is er echte aandacht voor de medewerker. “Je moet een bepaalde intrinsieke houding hebben, waarmee je uitstraalt dat je om de medewerker geeft en het ook echt zo voelt." Dit draagt bij aan het vertrouwen, wat op zijn beurt dan weer zorgt voor een goede sfeer binnen het team en bijdraagt aan het werkgeluk van de medewerker: “Je merkt dat als er iemand ziek is binnen zo’n team gewilligheid is om even een dienst van de collega over te nemen.”

SARA, de sociale robot en EHealth
Profila Zorggroep maakt op enkele locaties gebruik van robot SARA. Samen met de producent optimaliseren zij de software. "Inmiddels is er groot draagvlak. Aanvankelijk was er wat weerstand bij sommige medewerkers en heerste het idee dat de robot hun werk over zou nemen. Gelukkig is dat niet het geval, sterker nog, het verrijkt het werk."

Auteur: Puck de Vries - Vernet