Overslaan en naar de inhoud gaan

Een logeeradres

Als het bij jou thuis even niet meer gaat en je behoefte hebt aan een tijdelijke rustperiode in een stabiele, gastvrije en huiselijke woonomgeving, vraag dan eens naar de mogelijkheden van Veluws Logeren.

Je wordt opgevangen bij een warm en betrokken logeeradres uit omgeving van de gemeente Elburg en gemeente Oldebroek. Er is geen sprake van hulpverlening en een belangrijk uitgangspunt is ook dat het logeeradres zelf eigenaar blijft van hun huis.

Je kunt, afhankelijk van de situatie, 6 tot 12 weken op dit adres verblijven. Tijdens deze periode heeft de (vrijwillige) coach contact met het jou en de mensen waar je verblijft. Profila Zorggroep doet de intakes en ondersteunt de coaches in hun werkzaamheden.